Choose Security Solution
That Work For You

ปกป้อง ปลอดภัย ทางเลือกใหม่ของธุรกิจดิจิทัล

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จํากัด (UIH) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่น (Digital Infrastructure and Solution Provider) ที่มีโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกความเร็วระดับเทราบิต ผสานจุดเด่นด้านการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื่นฐานทั้ง Network, Data Center และ Cloud อย่างครบวงจร UIH จึงสามารถบริหารจัดการ และดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรแบบครบวงจร ภายในประเทศไทยได้ (Managed Security Service Provider)

icon security

ลูกค้าสามารถ Enable Security Service บน Infrastructure ของ UIH ได้อย่างรวดเร็ว (Speed to Deliver)

icon security

ลดขั้นตอนการดำเนินงานของทีม Operation ช่วยให้บริการหลังการขายสามารถตอบสนอง หรือแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้น

icon security

พร้อมรองรับการทํา Automate Response ในอนาคต

icon security

มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operation Center หรือ SOC) คอยดูแล และป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายแบบ Real-Time ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน

icon security

มั่นใจโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะของ UIH มีความมั่นคง ปลอดภัยสูงสุด และสอดคล้องกับชุดกฎหมายดิจิทัลของไทย

ทำไมจึงต้องเลือกบริการ Cybersecurity ของ UIH?

wicon01
พลิกโฉมบริการ

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสู่ยุคดิจิทัล

การนำเทคโนโลยี AI/ML (Machine Learning), Big Data Analytics และ Security Intelligence เข้ามายกระดับความสามารถในการเฝ้าระวังและตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ

wicon02
ยกระดับองค์กรลูกค้า

ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ยึดกรอบมาตรฐาน และข้อบังคับสากลในการให้บริการ เพื่อทำให้ระบบสารสนเทศทั้งหมดในองค์กรอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และมีแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยเดียวกัน

wicon03
บริหารจัดการและดูแลระบบ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งหมดแบบครบวงจร

ให้บริการในรูปแบบ OpEx Model ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้าน CapEx ลงได้อย่างมหาศาล ยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ และพร้อมให้คำแนะนำหรือรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้แบบทันท่วงที

Cybersecurity Services

PDPA / GDPR SOLUTIONS

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2562) และกฎหมาย GDPR ของ EU รวมถึงมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลด้วยระบบ Encryption, Tokenization และ Key Management ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ระบบ ระบบ Cloud, On-Premise รวมถึงระบบ Big Data และใน Container ก็ตาม

มาตรวจสอบ PDPA Compliance

ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรคุณ (PDPA Implementation Roadmap) เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยธุรกิจองค์กรสามารถปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ทั้ง 4 หลักเกณฑ์สากลได้ง่ายๆ ด้วยโซลูชั่น UIH Data Protection Services

PERSONAL DATA
DISCOVERY

RIGHTS OF
DATA SUBJECT

DATA SECURITY

DATA BREACH
NOTIFICATION

DATA TRANSFER

Compliance Services

PCI

PCI

We offer a variety of services to help you achieve and maintain PCI compliance. This includes PCI gap assessments, annual AOC and SAQ assistance, along with cyber security program development and design for PCI organizations.

ISO

ISO 27001

We work with organizations to identify areas of improvement and meet ISO 27001 standards and requirements for information security management systems (ISMS), providing gap analysis and guidance on improving their overall cyber security controls.

HIPAA

HIPAA

Healthcare organizations remain one of the highest valued targets for hackers and identity thieves, leading to HIPAA and stringent requirements to protect healthcare information systems, patient records, and ePHI. Our cyber security consultants help this highly regulated industry achieve and maintain HIPAA compliance.

STOP THREATS TODAY

LET’S GET STARTED